Vjerovatno ste mislili da ćete samo u naučno – fantastičnim filmovima vidjeti kante za smeće koje kad se napune do vrha šalju SMS ili e-mail komunalnoj službi. Međutim, tehnologija je posljednjih godina toliko napredovala da su mnoge scene iz ovih filmova danas prisutne i u stvarnom životu.

Upravo ovakve kante za smeće postavljene su na ulicama Singapura i samo su jedan od načina unapređenja energijske efikasnosti u ovom gradu. Singapur ili Garden City kako ga još nazivaju zbog velikog broja parkova, vrtova i biciklističkih staza, jedan je od najčišćih gradova na svijetu. Kako je SIngapur postao jedan od najboljih primjera energijski efikasnog grada?

Tako što osim pametnih kanti za smeće, većina stanovnika koristi gradski prijevoz, ali i zbog odličnog pristupa planiranju urbanog transporta koji uključuje jake restrikcije vezane za vlasništvo i upotrebu privatnih automobila. Zašto je to važno? Zbog toga što velika zagušenost saobraćaja i povećanje emisije stakleničkih gasova ugrožavaju čist okoliš, ali i zdravlje stanovnika planete Zemlje.

Povećanoj koncentraciji zagađenog zraka svjedočimo u našoj državi prethodnih dana, a posljedica su grijanja na ugljen slabije kvalitete te velike koncentracije starijih modela automobila koji ne ispunjavaju savremene ekološke propise.

Stručnjaci najvećeg projekta energijske efikasnosti u Bosni i Hercegovini BEEP (Bosnia Energy Efficient Project) upozoravaju na navedene probleme, i predlažu rješenja kroz kvalitetno planiranje transporta, u smislu dizajniranja ulica za ljude, a ne za saobraćaj.

Razvijanje grada u održivi energijski efikasni urbani centar je kompleksan zadatak, ali primjeri kao što je Singapur dokaz su da se kroz jasne vizije, čvrsto upravljanje i jake državne institucije može napraviti grad ugodan za život.

Do tada, stručnjaci savjetuju reduciranje upotrebe motornih vozila, korištenje bicikala i šetnju za manje relacije kako bi se za početak doprinijelo čistijem zraku i zdravijem okolišu.

Izvor: B&H Energy Efficiency Project